ออสโล

ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่าหกแสนคน และยังเป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับไม่ว่าจะจากสถาบันใด หรือเมื่อไหร่ ก็เป็นเมืองที่ได้รับฉันทามติว่ามีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใด เพราะประชาชนที่อาศัยอยู่ ณ ที่เมืองหลวงแห่งนี้ ต่างก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรัฐสวัสดิการที่รัฐบาลเอาใจใส่ดูแลประชาชน ถ้าหากมีโอกาสได้ไปเดินเล่นอยู่ใจกลางเมืองหลวง ก็จะมีความรู้สึกเสมือนว่าเรากำลังเดินอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่...

Read More